د قران کريم ترجمه او تفسیر

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

لنډه پېژندنه

په دې ماده کې دقران کريم ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي طريقې سره بيان شوې دی او ريدل يي مه هيروې .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه