دنکاح فضايل او احکام

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي دنکاح فضايل او احکام بيان شوي دي، واوره که نجات غواړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه