د کتاب التوحید درسي سلسله ( 14 )

د کتاب التوحید درسي سلسله ( 14 )

لنډه پېژندنه

په دې ماده کښې د کتاب التوحيد درسي سلسله بيانيږې ، او په دې درس کې د شرک قباحت بيانيږې .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: