ټول نعمتونه د الله تعالی لخوانه دي

ټول نعمتونه د الله تعالی لخوانه دي

لنډه پېژندنه

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، ده ـول نعمتونه ى الله تعالی لخواڅخه دي ، بايد دهغه شکر اداکړی شي .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: