جنت ته دا خليدلو سببونه څخه ميلمستیا ورکول دي

جنت ته دا خليدلو سببونه څخه ميلمستیا ورکول دي

نبذة مختصرة

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه جنت د الله تعالی د نعمتونو مجموعه دهغي لپاره تياری پکار دی ددي لپاره څه سببونه دي چه دهغي دجملي څخه ( ميمستيا ورکول ) په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی