Kategoritë:

Përshkrimi

Agjërimi i ka dispozitat e tij të cilave duhet t’iu përmbahet çdo agjërues por, që agjërimi i tij të mos ketë fatin e urisë dhe etjes vetëm agjëruesi duhet t’iu përmbahet disa porosive të cilat i japin kuptim të veçantë agjërimit të tij e për të cilat edhe flet ky artikull i hoxhës së nderuar Ekrem Avdiu.

Mbresat