Festa e Bajramit ne shtepine e Pejgamberit (paqja dhe shpetimi i Allahut qofshin mbi te)

Përshkrimi

Jeta e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) është shembull për myslimanin në çdo aspekt, e edhe në rastin e festave. Hoxha i nderuar në këtë artikull përshkruan gëzimin dhe harenë qe e përshkonte shtëpinë e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) me rastin e Bajramit në mënyrë që të jetë shembull për të gjithë ata që synojnë pasimin e traditës së tij.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: