Ne muajin e lindjes se Muhamedit (paqja dhe shpetimi i Allahut qofshin mbi te)

Përshkrimi

Muaji i lindjes së Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) duhet të rikthen fuqishëm në kujtesën e çdo myslimani obligimet e tij ndaj të Dërguarit të Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Shumëkush këtë muaj e sheh si muaj të mevludit por, athua kush e shpiku mevludin? Që kur daton praktika e mevludit? Dhe a është formë e drejtë e shfaqjes së dashurisë dhe respektit? Kjo është edhe tematika e shtjelluar në artikullin o hoxhës së nderuar Ulvi Fejzullahu.

Download
Mbresat