Sunetet e natyrshmërisë Veçoritë që Allahu krijoi tek qenia njerëzore

Përshkrimi

Sunetet e natyrshmërisë Veçoritë që Allahu krijoi tek qenia njerëzore Ato janë një të nevojshme për qenien njerëzore që priren drejt tyre në mënyrë të natyrshme nëse nuk kanë ndikimi të jashtëm të lidhur me shoqërinë ose rrethinën e tij. Ato janë cituar në disa tregime profetike.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes