Mirëpërdorimi i “facebook –ut” në 10 pika

Përshkrimi

“Facebook”, është faqja e njohjes dhe lidhjeve shoqërore, e cila konsiderohet shoqëria e supozuar më e rëndësishme në internet. Ky artikull përmban këshilla dhe porosi të urta rreth mënyrës më të mirë të shfrytëzimit të pozitiviteteve dhe ruajtjes nga anët negative në të.

Download
Mbresat