Mirëpërdorimi i “facebook –ut” në 10 pika

Përshkrimi

“Facebook”, është faqja e njohjes dhe lidhjeve shoqërore, e cila konsiderohet shoqëria e supozuar më e rëndësishme në internet. Ky artikull përmban këshilla dhe porosi të urta rreth mënyrës më të mirë të shfrytëzimit të pozitiviteteve dhe ruajtjes nga anët negative në të.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes