Të drejtat prindërore

Ligjërues : Ahmed Kalaja

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për të drejtat prindërore duke sjellë argumente dhe shembuj të ndryshëm.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes