Te drejtat e Allahut

Ligjërues : Enis Rama

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Njohja e të drejtave të Allahut është garanci për çdo të drejtë tjetër të respektohet dhe të ruhet në mënyrën më të mirë prandaj:
- Cilat janë obligimet e tona ndaj Zotit?
- Cila është rruga për njohjen e këtyre të drejtave?
- Sa është rreziku nëse këto të drejta shpërfillen?
Këtyre dhe pyetjeve të tjera iu përgjigjet hoxhë Enis Rama në këtë ligjëratë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: