Të drejtat e njeriut

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Të flasësh për të drejtat e njeriut është një çështje e prekshme për shkak të rëndësisë së tyre. Por, këto të drejta më tepër kanë nevojë për veprim se sa për fjalë dhe teza teorike. Prandaj në këtë emision do të njoftoheni me opinionet e hoxhës së nderuar Ekrem Avdiut dhe akademikut të njohur Pajazit Nushit rreth kësaj çështjeje.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes