Veçoritë e atyre që Allahu ua ka premtuar Xhennetin

Ligjërues : Bekr Halimi

Përshkrimi

Në këtë incizim hoxha tregon për veçoritë kryesore të atyre që Allahu ua ka premtuar xhennetin.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes