Cilësitë dhe etika e Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)

Ligjërues : Bledar Haxhiu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Nuk ka dyshim se ndër bisedat më të mira që mund t’i bëj dikush është biseda rreth Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të), ngase njerëzit sot më shumë se kurrë kanë nevojë për ta njohur atë. Mu për këtë hoxha i nderuar, Bledar Haxhiu, flet në këtë ligjëratë rreth atributeve natyrore dhe virtyteve të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të).

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat