Sjellja e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) me fëmijët

Përshkrimi

Përmes kësaj ligjërate hoxha i nderuar tregon secilat ishin virtytet e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) kur komunikonte me kategorinë shumë specifike të shoqërisë -fëmijët. Si i trajtonte ata dhe si sillej me ta.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes