Urtesia e puthjes se gurit te zi

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Uthejmin – Allahu e mëshiroftë – e teksti i saj është: “A është urtësia e puthjes së gurit të zi – teberruki, kërkimi i begatisë përmes tij?”

Mbresat