Hadithi: "Ndihmoje vëllain tënd kur bën padrejtësi dhe kur i bëhet e padrejtë!"

Përshkrimi

Hadithi: "Ndihmoje vëllain tënd kur bën padrejtësi dhe kur i bëhet e padrejtë!" Një njeri tha: "O i Dërguar i Allahut, e ndihmoj nëse i bëhet e padrejtë, por si ta ndihmoj kur ai bën padrejtësi?" I Dërguari tha: "Ta ndalosh nga padrejtësia, kjo është ndihmë për të."

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes