Përshkrimi

Film dokumentar flet rreth përparimit të myslimanëve në aspektin shkencor në të kaluarën si dhe përfitimin e Evropës nga dija e tyre.

Mbresat