Sureja Jusuf me titrim në gjuhën shqipe

Përshkrimi

Lexim i bukur i sures Jusuf nga Nasir El-Kitami, i shoqëruar me titra në gjuhën shqipe.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: