Lexim i Kuranit që prek zemrat - Sureja el Fexhr

Përshkrimi

Lexim i bukur dhe shumë emocional nga shejh Hani Er-Rifai i sures el Fexhr.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes