I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i lironte robërit [ II ]

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar vazhdon të sjellë shembuj praktikë nga jeta e Muhamedit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), të cilët flasin për angazhimin e tij në lirimin e robërve e sidomos atyre që posedonin veçori të rralla apo ishin shumë të shtypur.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes