I Dërguari në Ramazan - Vegim Rashiti me hoxhën Enis Rama

I Dërguari në Ramazan - Vegim Rashiti me hoxhën Enis Rama

Ligjërues : Enis Rama

Përshkrimi

I Dërguari i Allahut kujdes të veçantë i kushtonte Kuranit në Ramazan. Këtu sqarohet si duhet të jenë raportet tona me Kuranin në këtë muaj, që ta ndjekim kështu udhëzimin e të Dërguarit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes