Në kërkim të adhurimit - Haxhi

Ligjërues : Enis Rama

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Ndër adhurimet e ndryshme që janë obligim për muslimanin është edhe Haxhi. Në këtë emision të shkoqitur nga seria “Në kërkim të adhurimit” hoxha i nderuar Enis Rama ofron një prezantim të përgjithshëm dhe sqaron rëndësinë dhe mënyrën se si duhet kuptuar Haxhin, duke ia shtuar edhe qëllimet që kërkohen të realizohen përmes tij.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes