Në kërkim të adhurimit - Haxhi

Ligjërues : Enis Rama

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Ndër adhurimet e ndryshme që janë obligim për muslimanin është edhe Haxhi. Në këtë emision të shkoqitur nga seria “Në kërkim të adhurimit” hoxha i nderuar Enis Rama ofron një prezantim të përgjithshëm dhe sqaron rëndësinë dhe mënyrën se si duhet kuptuar Haxhin, duke ia shtuar edhe qëllimet që kërkohen të realizohen përmes tij.

Mbresat