• NI upi Uislamu kwa ufupi: Maneno mafupi yenye kueneo kuhusu maana ya dini ya Uislamu na misingi yake na nguzo zake na mazuri yake na malengo yake. kwa hakika niufunguo kwa mwenye kutaka kuufahamu Uislamu na kuingia.

  • Kitabu kinaelezea kwa ufupi itikadi sahihi na nguzo za dini na adabu mbali mbali ktk Uislamu.

  • Nguzo ya Dini ya Kiislamu: Makala imechukuliwa nakutafsiriwa kutoka ktk kitabu Mukhtaswaru Fiqhul-Islam cha Sheikh Muhammad bin Ibrahim Tuwaijiry, Inabainisha ya kwamba Uislamu ni muongozo na Rehma kwa ulimwengu mzima, ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa watu wote, katumwa nao bwana wa Mitume, na wamwisho wa Manabii, na Umati wake ukawa bora kwa kazi hii hadi siku ya Qiyama.

  • Dini sahihi Kijapani

    Mwandishi : Bilal Philips

    Kitabu hiki: ni sherehe kwa ufupi kuhusu dini ya Uislamu, na kwamba ndiyo dini sahihi hatokubali Mwenyezi Mungu dini nyingine tofauti na hiyo. kaelezea dini nyingine na misingi yake na ubatili wake. uhakika wa Issa na Mama yake (s.a.w). Uislamu ni dini ya Ulimwengu mzima na hikma ya kuumbwa Majini na Binadamu.

Ukurasa : 1 - Kutoka : 1
Maoni yako muhimu kwetu