நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 4 - பகுதி 1 - 4

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 4 - பகுதி 1 - 4

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
அஸ்ஸாதிக், அல்மஸ்தூக் என்பவற்றின் விளக்கம்
மனித உருவாக்கத்தின் கட்டங்கள்.
ஹதீஸில் கூறப்பட்ட அலகத், முழ்கத் ஆகியவற்றின் விளக்கம்
அல்லாஹ் யாருக்கும் வெளிப்படுத்தாத 5 விடயங்கள்.
கருவரையில் சிசுவுக்கு உயிர் ஊதப்படும் போது எழுதப்படும் 4 விடயங்கள்
நல்ல, தீய முடிவுகளில் விதியின் பங்களிப்பு பற்றிய விளக்கம்"

அறிவியல் வகைகள்:

رأيك يهمنا