நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 8 - பகுதி 1 - 3

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 8 - பகுதி 1 - 3

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
ஏவல் என்பதன் விளக்கம்
உயிரைத் தற்காத்துக் கொள்வதற்கான நிபந்தனைகள்
கொலைத் தண்டனை நிறைவேற்றப் படும் பாவங்கள்
நபிமொழியில் இடம்பெற்றுள்ள "ஹக்" என்பதன் விளக்கம்"

رأيك يهمنا