நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 11 - பகுதி 1 - 4

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 11 - பகுதி 1 - 4

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
ஹஸன் இப்னு அலீ இப்னு அபீ தாலிப் (ரலி) அவர்களின் சிறப்பு
சந்தேகத்தை விட்டு உறுதியானதை எடுத்தல் என்ற பொதுவிதி
இந்த விதிமுறைக்கான உதாரணங்கள்"

رأيك يهمنا