நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 12 - பகுதி 1 - 2

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 12 - பகுதி 1 - 2

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
இஸ்லாத்தின் சிறப்பியல்புகள் நீதத்திலும் உபகாரத்திலுமே தங்கியுள்ளது
எமக்குத் தேவையில்லாததை விட்டும் நாவையும், பிற உறுப்புக்களையும் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவம்"

رأيك يهمنا