நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 14 - பகுதி 1 - 2

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 14 - பகுதி 1 - 2

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
முஸ்லிமின் உயிர் புனிதமானது
விபச்சாரம், கொலை, மதமாறறம் போன்றவற்றால் அவ்வுயிருக்கான உத்தரவாதம் நீங்கிவிடும்
இஸ்லாமிய நாட்டில் வசிக்கும் மாற்று மத ஒப்பந்தக்காரர், பாதுகாப்பளிக்கப்பட்டவர், திம்மி காபிர் போன்றவர்களின் சட்டங்கள்.
ஓரினச்சேர்க்கையின் சட்டம்"

رأيك يهمنا