దైవ ప్రవక్త (సల్లం) నమాజు విధానము

వివరణ

నేను నమాజు చేస్తున్నట్లుగానే, మీరూ నమాజు చేయండి అనే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పలుకుల ఆధారంగా షేఖ్ అబ్దుల్ అజీజ్ బిన్ బాజ్ ఈ పుస్తకంలో నమాజు విధానాన్ని ప్రామాణికమైన ఆధారాలతో వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి