เป้าหมายต่างๆ ของสูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ

คำอธิบาย

อธิบายเป้าหมายของสูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ ประมวลเนื้อหาตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการจบท้ายสูเราะฮฺด้วยกับคำมั่นสัญญาต่างๆ ที่อัลลอฮฺได้มีบัญชาแก่บรรดาผู้ศรัทธา และการให้ความสำคัญในการรักษามัน และได้ยกตัวอย่างกรณีของชาวคัมภีร์ก่อนหน้านี้ที่ได้ละเมิดสัญญาของพระเจ้า ในสูเราะฮฺนี้ยังได้ระบุถึงการรักษาเป้าประสงค์พื้นฐานทั้งห้าประการของบทบัญญัติอิสลามไว้ด้วย.

Download
ส่งฟีดแบ็ก