ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-อาดิยาต

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-อาดิยาต เป็นสูเราะฮฺที่พูดถึงสันดานของมนุษย์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ นั่นคือการที่มนุษย์นั้นมักจะหลงกับชีวิตในโลกดุนยา อันเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาหลงลืมอัลลอฮฺและวันแห่งการตอบแทน ทั้งนี้ได้อธิบายทางรอดจากคุณลักษณะอันชั่วร้ายดังกล่าวไว้ด้วย

ส่งฟีดแบ็ก