Ang Kayamanan sa Islam Aplikasyon para sa iPhone, iPad

Ang Kayamanan sa Islam Aplikasyon para sa iPhone, iPad

Ang aplikasyon ay magagamit sa mga sumusunod na tindahan

Ang programmer : Fahd Salem Bahammam

Maikling buod

Isang paglilinaw sa kahalagahan ng Zakah (kawanggawa) sa Pananampalatayang Islam, at pagpapaliwanag sa mga dakilang layunin nito, kalakip ang isang pagpapaliwanag sa mga alituntunin ng Halal at Haram sa mga transaksyon na pangpinansiyal, at isang paglilinaw sa mga karapatang pangpinansiyal sa bawat tao batay sa kung ano ang naitutulong niya sa pagkakaisa ng komunidad at pag-papaunlad nito.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga detalye

Ang mga kategorya: