Ang Pag-Aayuno Ng Isang Muslim Aplikasyon para sa iPhone, iPad

Ang Pag-Aayuno Ng Isang Muslim Aplikasyon para sa iPhone, iPad

Ang aplikasyon ay magagamit sa mga sumusunod na tindahan

Ang programmer : Fahd Salem Bahammam

Maikling buod

Isang paglilinaw at pagsasalaysay tungkol sa isa sa mga Haligi ng Islam, kalakip ang isang pagpapaliwanag sa mga alituntunin nito at mga dakilang layunin nito.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga detalye

Ang mga kategorya: