Ang Pag-Aayuno Ng Isang Muslim Aplikasyon para sa iPhone, iPad

Ang aplikasyon ay magagamit sa mga sumusunod na tindahan

Maikling buod

Isang paglilinaw at pagsasalaysay tungkol sa isa sa mga Haligi ng Islam, kalakip ang isang pagpapaliwanag sa mga alituntunin nito at mga dakilang layunin nito.

Mga detalye

 

 

 

 

 

Mga kumento o puna