Ang Pagkain at Kasuutan Sa Islam Aplikasyon para sa iPhone, iPad

Ang Pagkain at Kasuutan Sa Islam Aplikasyon para sa iPhone, iPad

Ang aplikasyon ay magagamit sa mga sumusunod na tindahan

Ang programmer : Fahd Salem Bahammam

Maikling buod

Isang pagpapaliwanag sa mga isyu na kaugnay sa mga pagkain at ang kahalagahan ng pagkaalam sa Halal at Haram dito, at gaano kalaki ang epikto nito sa katugunan ng panalangin ng isang Muslim, kalakip ang paglilinaw sa mga kagandahang asal sa pagkain at inumin na siyang ipinag-uutos sa atin ng tunay na relihiyon (Islam). Gayundin naman na binibigyang linaw ng aklat na ito ang mga alituntunin ng mga kasuutan sa Islam kasama ang paglalahad sa ilang mga uri ng mga ipinagbabawal na mga kasuutan.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga detalye

 

 

 

 

 

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna