Ang Mensahe ni Kristo at Kristiyano

Maikling buod

Isinulat ang maikling aklat na ito upang bigyang paliwanag ang orihinal na mensahe ni Kristo at ang mga doktrinang Kristiyanismo na pina-iiral sa ngayon. Ito ay inihanda para sa mambabasang Kristiyano upang mapag-alaman niya ang orihinal na pananampalatayang itinuro ni Kristo at mapag-alaman din kung paano ito nabago at naiba mula sa kanyang kauna-unahang anyo na naging isang relihiyong gawa-gawa na lamang ng tao.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: