Ang Pagtugon sa Allah at sa Kanyang Sugo

Maikling buod

Ang artikulo ay naglalaman ng katotohanan ng ganap na pagtugon sa Allah at sa Sugo, maging sa salita at gawa, sa isipan at pag-uugali, at hindi sa kusang mga kuru-kuro lamang na walang aplikasyon para dito sa aktuwal

Download
Mga kumento o puna