Ang Pagtugon sa Allah at sa Kanyang Sugo

Maikling buod

Naglalaman ang Artikulo ng tunay na ganap na pagtugon sa Allah at sa Sugo, sa pamamagitan ng salita at gawa, ng isipan at pag-uugali, at hindi kusang kuru-kuro lamang ng walang aplikasyon para dito sa aktuwal

Download
Mga kumento o puna