Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Pag-akda :

Maikling buod

Ang aklat na ito ay pinamagatang Gabay ng Hajji at Mu’tamir; tinatalakay nito ang tamang pamamaraan at alintuntunin ng pagsasagawa ng Hajj at Umrah sa Makkah at iba pang mahahalagang usapin patungkol sa Hajj sa wikang tagalog.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: