Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Pag-akda :

Maikling buod

Ang aklat na ito ay pinamagatang Gabay ng Hajji at Mu’tamir; tinatalakay nito ang tamang pamamaraan at alintuntunin ng pagsasagawa ng Hajj at Umrah sa Makkah at iba pang mahahalagang usapin patungkol sa Hajj sa wikang tagalog.

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna