Ang Paglilinaw sa Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'ān sa Wikang Filipino (Tagalog)

Maikling buod

Ang Paglilinaw sa Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'ān sa Wikang Filipino (Tagalog)

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna