Ang Paniniwala ng Shia

Maikling buod

Ang aklat ng ito ay tungkol sa paglihis ng kulto ng mga Shia mula sa matuwid na landas ng islam, binigyang linaw ng may akda sa aklat na ito ang katotohanan ng kanilang paniniwala na labag sa katuruan ng Propeta Muhammad –Sallallahu alayhi wa sallam-.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: