Ang mga kategorya

 • Tagalog
  video-shot

  YOUTUBE

  Ito ay isang video ukol sa mga pangako ng Allah sa mga Mananampalataya sa wikang tagalog, kaya para malaman ay panoorin ang video na ito

 • Tagalog
  video-shot

  MP4

  Ang lektor : Ismael Cacharro

  Ang Paraiso at Ang Impiyerno, ito ay maikling pagtalakay hinggil sa Paraiso at sa Impiyerno ayon sa Qur’an at Sunnah ng Propeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam). Ipinaliwanag dito kung papaanong inilarawan ng ditalyadong paglalarawan ng Qur’an at Sunnah ang Paraiso at Impiyerno at kung sino ang mga makapapasok dito at kung sino naman ang makakapasok sa Impiyerno. Binigyang diin din dito ang kahalagahan ng pagyakap ng mga hindi pa muslim sa Islam upang makamit niya ang kaligtasan at sila ay makapasok sa Paraiso na inihanda para sa mga sumunod sa batas ng Islam.

 • Tagalog

  MP3

  Ang lektor : Omar Peñalber Pagsusuri : Muhammad Taha Ali

  Ang pagsasalaysay sa mga karangyaan ng Paraiso at mga antas nito

 • Tagalog

  PDF

  Tunay na napakahalaga sa bawat tao na mapag-alaman ang hinggil sa paraiso. Sapagkat ito ay ang lugar na minimiting makamtam ng bawat nilikha pagkatapos ng maka-mundong buhay na ito..........

Mga kumento o puna