Ang mga kategorya

 • Tagalog

  PDF

  Sa pagpapahayag ng Diyos sa Kanyang huling mensahe kay Muhammad (SAS), na sadyang walang-hanggan at para sa lahat ng sangkatauhan...

 • Tagalog

  PDF

  Ang mga Sugo ay ipinadala lamang upang iparating sa tao ang mensaheng ibinigay sa kanila ng Diyos. Tayo ay nilikha upang sambahin ang Diyos. Magkagayunman, ang ating pagsamba ay hindi makatutulong sa Diyos, bagkus makatutulong sa atin. Pinag-uutusan tayong sumamba sa Diyos upang makamtan natin ang mga biyayang ipagkakaloob bunga ng ating pagsamba sa Kanya.......

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Omar Peñalber Pagsusuri : Grupo ng mga Auditor

  MUHAMMAD صلى الله عليه وسلم SUGO SA SANGKATAUHAN

Mga kumento o puna