Ang mga kategorya

  • Tagalog

    MP4

    Ang lektor : Muhammad Taha Ali

    Binanggit ng Muhader sa videong ito ang mga nakakasira ng Wudu, at binanggit din niya na may mga nakakasira ng Wudo na kailangan paligoan bago ito mawala.