Ang mga kategorya

  • Tagalog

    MP4

    Ang lektor : Muhammad Taha Ali

    Ipinaliwanag ng muhãder dito ang mga wajibãt (mga Ubligadong gawin sa pagdarasal), at ang hatol sa sinumang makaiwan nito nang sinadya O nakalimotan