Ang mga kategorya

Mga patakaran sa Panalangin

Patakaran sa panalangin : nasabi ng Ahlus Sunnah Waljamaah: Ang panalangin ay obligado; hindi ito dinggin sa kanya maliban kung sumang-ayon sa kanyang itakdang kapalaran.

Ang bilang ng mga item: 1

Mga kumento o puna