Pagsalin ng mga kahulugan ng Banal na Qur’an sa wikang Russia - Al-Fatihah at Juz ’Amma

Pagsalin ng mga kahulugan ng Banal na Qur’an sa wikang Russia - Al-Fatihah at Juz ’Amma

Maikling buod

Ang CD na ito ay nagpapaliwanag tungkol sa programa ng pagsalin sa mga kahulugan ng Banal na Qur’an sa wikang Russia - Al-Fatihah at Juz ’Amma - ito ay gawa ng Maj’ma Al-Malik Fahad para sa paglimbag ng Banal na Aklat sa Madinah Al-Munawwarah.
Ang CD na ito ay madaling buksan at pakinggan ang mga kabanata, mga bersikulo na ayon sa riwayah ng Hafs an Asim at mayroon ding maraming Qari (mambabasa ng Qur’an) ang mapapakinggan dito, at madali narin buksan at pakinggan ang pagsalin (translate) sa mga kahulugan ng Surat Al-Fatiha at Juz ’Amma sa wikang Russia, at puwede narin itong pakinggan ng paulit-ulit ng may takdang bilang mula sa mga besikulo, at takdang bilang nang pakikinig dito upang matutunang mabuti ang pagbigkas ng Qur’an lalung-lalo na para sa mga bata.
Ito ay nababagay sa lahat ng mga Muslim sa oras na kanilang gustong malaman ang tumpak na bigkas at pagsa-ulo ng Al-Fatihah at Juz ’amma at nababagay sa mga nagsasalita ng wikang Russia sa natatakdang anyo kapag gusto nilang malaman ang mga kahulugan ng mga bersikulo.
At para mailagay mo ang CD na ito sa gamit mo (Player man o Computer atbp.) ay e download ng buo ang mga file sa isang pahina lamang at pagkatapos e click mo ang file na : ru_CD_Quran.part1.rar at e click mo ang file na: setup.exe.
At kung gusto mong e kopya mula sa program sa CD upang ipamahagi sa mga nangangailangan nito ay e specify mo ang lahat ng mga file ng rar na nauna nang na e download tulad ng unang ginawa mo at pagkatapos pindutin mo ang (CTRL+A) sa paggamit ng Winrar at e kopya mo ang mga file sa CD.

Mga kumento o puna